Kindergeld

Od kiedy Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, Polakom wykonującym pracę w Niemczech przysługuje zasiłek rodzinny zwany Kindergeld. Jak uzyskać Kindergeld oraz komu ono przysługuje? Jakie warunki należy spełnić? W poniższym artykule odpowiadamy na wszystkie nurtujące pytania.

Komu przysługuje Kindergeld?

Zasiłek przyznawany jest zarówno na dzieci biologiczne, jak i te przysposobione. Oznacza to, że mogą otrzymać go rodzice dzieci urodzonych oraz adoptowanych. Jest również możliwość, by otrzymywać świadczenia na dzieci, które zostały przyjęte do gospodarstwa domowego wraz z innym członkiem rodziny. Dotyczy to np. dzieci męża lub żony z innego związku, a nawet wnuków, gdy dziadkowie sprawiają nam nimi opiekę prawną.

Zasiłek Kindergeld przysługuje na każde dziecko od chwili jego narodzin aż do dnia, w którym ukończy 18 lat. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku kontynuacji nauki – wtedy maksymalny czas pobierania świadczenia wynosi 25 lat.

Jak uzyskać Kindergeld?

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny, należy skompletować odpowiednie dokumenty i dostarczyć je do Familienkasse. Ich lista jest dość długa i uzależniona od statusu zatrudnienia danego pracownika. Inne zestaw dokumentów jest wymagany w przypadku pracowników delegowanych do Niemiec, inny dla osób niedelegowanych, a jeszcze innych dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Niemiec. Przykładowy zestaw dokumentów obejmuje: zaświadczenie pracodawcy, kopia poświadczenia ubezpieczenia od pracodawcy, kopia umowy o pracę, kopia zaświadczenia o dochodach, kopia unijnego aktu urodzenia dziecka oraz aktu małżeństwa. Warto mieć na uwadze, iż procedura przyznawania świadczeń może trwać nawet przez pół roku. Dlatego powinniśmy rozpocząć ją odpowiednio wcześnie, by uniknąć długiego czasu oczekiwania. Jednak w przypadku, gdy cała procedura będzie się przedłużała, nie musimy się martwić: w przypadku pozytywnej decyzji, zostanie nam wypłacony zasiłek za minione miesiące. Świadczenie, które zostało raz przyznane pracownikowi, będzie trwało aż do momentu zakończenia jego pracy na terenie Niemiec lub też do osiągnięcia przez dzieci pełnoletności, lub 25 roku życia.

Od roku 2016, niezbędnym warunkiem otrzymania świadczeń jest posiadanie numeru identyfikacyjnego. Do jego uzyskania należy mieć niemiecki adres zameldowania i rozliczać się z podatków na terenie Niemiec.

Osoby, które mimo licznych podpowiedzi, nie wiedzą jak uzyskać Kindergeld, mogą skorzystać z pomocy pewnych instytucji. Oferują one niezbędną pomoc przy wypełnianiu wszelkich formularzy oraz analizę dokumentów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here