Jak napisać biznes plan - wymagane informacje

Podczas pracy na etacie, człowiek często dochodzi do wniosku, że chciałby pracować tylko dla siebie i nie być kierowanym przez nikogo. Naturalnym pomysłem w takiej sytuacji jest myśl o założeniu własnego przedsiębiorstwa. Na rynku istnieje wiele branż, począwszy od spożywczej, zakończywszy na elektrotechnicznej. Jest to więc dobry punkt odniesienia, ponieważ przyszły właściciel firmy może wybierać spośród kategorii, na których akurat się zna bądź pasjonuje. Jednak jak napisać biznes plan dotyczący swojej własnej firmy?
Biznes plan jest dokumentem, który stanowi opis przyszłego biznesu.
Pierwszym podpunktem, który musi zostać zawarty w biznes planie jest oczywiście wspomniana już branża, w której przedsiębiorstwo będzie działało. Należy wówczas wyszczególnić jakie produkty bądź usługi będzie oferowało. Kwestia finansowania biznesu również jest punktem, który powinien być wymieniony w dokumencie. Odniesienie do kwestii finansowania umożliwia utworzenie prognozy wzrostu lub spadku finansów przedsiębiorstwa oraz harmonogramu ich wydawania czy zarabiania. Prognozy powinny zawierać co najmniej dwa scenariusze, jednak zalecanym zabiegiem jest utworzenie trzech. Pierwszy to scenariusz realistyczny, na który nie wpływają żadne przewidywane ruchy na rynku. Druga opcja to scenariusz optymistyczny, który zakłada pozytywne skutki różnego rodzaju wydarzeń, natomiast trzecim scenariuszem jest nastawienie negatywne przewidujące na przykład kryzys czy zmniejszenie popytu, a tym samym zbyt dużą podaż. Wpływ na wymienione scenariusze może mieć również przedstawione w biznes planie otoczenie przedsiębiorstwa zwane makrootoczeniem, mikrootoczeniem i mezootoczeniem. Makrootoczenie daje ogólny pogląd między innymi na sytuację demograficzną czy prawną, jednak nie wgłębia się w relacje pomiędzy na przykład konkurentami. Kwestię konkurencji przedstawia się zwykle w mikrootoczeniu. Oprócz niej, zawiera ono również pogląd na klientów, dostawców i regulatorów rynku. To z niego można wyczytać najwięcej podczas tworzenia planu strategicznego przedsiębiorstwa, ponieważ w jego momencie ustalane są grupy docelowe klientów oraz określane są działania wpływające na wyjątkowość danej usługi czy produktu. Mezootoczenie natomiast, określa wpływ makrootoczenia na mikrootoczenie i reguluje kwestię pokrywania się obu z nich. Do określania strategii rynkowych przydaje się również na przykład analiza SWOT, która przedstawia mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, a także jego szanse i zagrożenia. Biznes plan oprócz ogólnych opisów firmy, jej otoczenia i finansów może posiadać również załączniki. Takie załączniki zwykle zawierają życiorys kluczowych w przedsiębiorstwie osób czy nakreślają ważne projekty.
To jak napisać biznes plan, w głównej mierze zależy co chcemy poprzez niego uzyskać. Jest to dokument ważny przy wszelkiego rodzaju dotacjach, jednak daje także inne korzyści. Poprzez zawarcie w nim wszelkich szczegółów, firma jest w stanie zbudować swoją właściwą strategię i plan finansowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here