Jak napisać upoważnienie? Prosto, szybko i na temat

Jak napisać upoważnienie – czyli szybki sposób napisania pisma. Pisząc upoważnienie należy w lewym górnym rogu kartki podać własne dane tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, dobrze będzie jeśli podamy swój numer telefonu do ewentualnego kontaktu. W górnym prawym rogu podajemy nazwę miejscowości, w której upoważnienie jest sporządzone oraz aktualną datę. Następnie niżej po prawej stronie podajemy nazwę zakładu pracy/instytucji, do której upoważnienie będziemy składać. Kolejno na środku tytułujemy nazwę swojego pisma pisząc na środku – Upoważnienie. Następnie w akapicie, poczynając od lewej strony piszemy treść upoważnienia. Zapisujemy swoje imię i nazwisko i adres zamieszkania następnie wymieniamy osobę (upoważnioną) z imienia i nazwiska, podając jej adres i nr dowodu bądź numer Pesel. Kolejno wpisujemy treść – odnośnie upoważnienia dotyczy to najczęściej upoważnienia do odebrania za nas dokumentów lub złożenia w naszym imieniu wniosku. W treści upoważnienia zatem wynika zakres czynności, do której upoważniona osoba została wyznaczona. Następnie takie dokument własnoręcznie podpisujemy i przekazujemy je osobie upoważnionej. Osoba ta następnie udaje się do wyznaczonej w dokumencie placówki i w naszym imieniu dokonuje stosowanych czynności, do których to została upoważniona.
Za upoważnienie co do zasady nie uiszczamy opłaty, zwłaszcza gdy osoba go udzielająca jest spokrewniona z osobą upoważnioną (np. upoważnienie do odbioru prawa jazdy za małżonkę, upoważnienie do odbioru innych wnioskowanych wcześniej dokumentów (z placówek edukacyjnych, zakładów pracy). Jedynie, jeśli jest to ściśle określone w danych przepisach, kodeksach czy regulaminach danego zakładu pracy, instytucji publicznej (sądy, urzędy gminy) upoważnienia (nazywane wtedy często pełnomocnictwem) podlega opłacie skarbowej 17 złotych (w sądzie opłacie sądowej). Tym samym napisanie upoważnienia nie jest niczym trudnym, wymaga jedynie chwili czasu i napisania dwóch-trzech zdań w których zawieramy najważniejsze informacje. Musimy jednak pamiętać o tym, iż dając upoważnienie osobie, którą nie znamy za dobrze, pozwalamy jej wykonywać w naszym imieniu czynności (nie tylko odbierać złożone wnioskami pisma, ale również w naszym imieniu składać wnioski czy wypowiadać się w naszym imieniu na różne tematy). Tym samym musimy zawsze przed udzieleniem upoważnienia dokładnie przeanalizować sytuację prawną dotyczącą celu, dla którego je składamy, jak również pomimo dobrej znajomości z osobą upoważnioną, pamiętać o regule ograniczonego zaufania. Tym samym w mojej ocenie upoważnienia z reguły (o ile jest to możliwe) powinniśmy udzielać w sprawach z natury nie aż tak bardzo istotnych życiowo dla naszej osoby, w których to w miarę swoich możliwości powinniśmy reprezentować się samodzielnie. W sprawach niniejszej wagi natomiast udzielenia upoważnienia – w sytuacji gdy sami nie możemy być obecnie przy czynności (z uwagi na sytuację życiową czy inne ważniejsze obowiązki) udzielenie upoważnienie, ułatwia nam codziennie funkcjonowanie i daje możliwość „załatwienia” kilku spraw jednocześnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here