Jak napisać esej?

Esej to wypowiedź prozą na jakiś określony temat, przekazująca osobiste doświadczenia autora, jego wiedzę, sądy, refleksje czy wrażenia związane z tematem. Esej sięga do do różnych myśli. To wypowiedź, w której autor dokonuje próby ekspertyzy wybranego zagadnienia z wielu punktów widzenia. Nie każdy wie, jak w ogóle napisać taki tekst, dlatego też przed przystąpieniem do jego redagowania trzeba dokładnie dowiedzieć się, jak napisać esej. Trzeba wyraźnie stwierdzić, że nie jest to zadanie łatwe, ale też nie najtrudniejsze. Oczywiście, pierwsze próby na pewno nie będą jakieś powalające swoją jakością, ale po pewnym czasie na pewno uda się dojść do wprawy i może nawet komuś przypadnie do gustu taka forma wypowiedzi. Wszak to trening czyni mistrza i tak jest w każdej materii.
Informacje o tym, jak napisać esej możemy bez najmniejszego problemu znaleźć w stosownych publikacjach, ale też i w sieci. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że w internecie jest praktycznie wszystko. Aż trudno uwierzyć, że przed laty obywaliśmy się bez tego potężnego, ale i zarazem nader funkcjonalnego medium, jakim bezsprzecznie jest internet. No cóż, człowiek ma to do siebie, że szybko przyzwyczaja się do różnych udogodnień i później chętnie z nich na co dzień korzysta. Internet można chyba postawić obok, takich osiągnięć ludzkości jak: pismo, druk czy teoria heliocentryczna Kopernika. Kiedy w l. 60. sieć funkcjonowała jedynie na potrzeby armii amerykańskiej, nikt nie przypuszczał, że kiedyś tak szybko przyjmie się praktycznie na całym świecie. Tak to już jest, że wartość różnych wynalazków sprawdza się w powszechnym użytku.
Wróćmy jednak do zasadniczego tematu niniejszego artykułu, bo w końcu nie dowiemy się, jak napisać esej, a to na tej kwestii przecież mieliśmy się skoncentrować. Zatem do rzeczy. Otóż, trzeba jeszcze w tym miejscu powiedzieć, że mamy zasadniczo trzy rodzaje esejów: literacki, publicystyczny i naukowy. W zależności od tego, o jaki esej nam chodzi, musimy wybrać określony temat. Jeśli natomiast chodzi o kompozycję tego typu wypowiedzi to zawsze musi ona być trójdzielna, czyli składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia.
W przypadku eseju literackiego autor musi popisać się eleganckim językiem, starannym doborem środków językowych raz musi wyeksponować swoje zdanie. Esej publicystyczny z kolei kompozycja, która zbliżona jest do wywodu publicystycznego, czyli fakty zostają oświetlone poprzez wykazywanie związków między nimi, a zdarzenia ukazywane są na szerokim, perspektywicznym tle. I na koniec jeszcze esej naukowy. W tym przypadku mamy do czynienia z wypowiedzią zbliżona do rozprawy naukowej, ale autor nie musi podawać argumentów w sposób linearny, może je omawiać w sposób asocjacyjny. Rygory rozprawki przełamywane są na rzecz subiektywnego oglądu rzeczywistości. Poza tym autor ma prawo wychodzić poza krąg intuicyjnych hipotez. Oczywiście, prezentacja sądów i pojęć wymaga użycia specjalistycznego słownictwa, ale jednocześnie można stosować środki artystyczne charakterystyczne dla języka literackiego. Tak więc, wiadomo już chyba, jak napisać esej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here